Niezależny Ekspert Psychofizjologicznych Badań Poligraficznych

Opierając się na dotychczas stosowaną praktykę, badania na użytek biznesu można podzielić na:

Korzyści wynikające z badań przedzatrudnieniowych mają doniosłe znaczenie dla osób ubiegających się o pracę ponieważ:

Głównym celem okresowej kontroli jest ustalenie czy w okresie poprzedzającym badanie pracownik nie działał na szkodę swojej firmy. Badanie winno być dobrowolne, nie można nikogo badać wbrew jego woli. Przed przeprowadzeniem testów kandydat do badań poligraficznych jest zapoznawany z celem badań i pytaniami testowymi. Po czym odbiera się od niego w przypadku wyrażenia zgody, pisemne oświadczenie. Badanie jest bezbolesne i nie wpływa ujemnie na stan zdrowia i samopoczucia.