Niezależny Ekspert Psychofizjologicznych Badań Poligraficznych

Korespondencję proszę kierować na adres:

Niezależny Ekspert Psychofizjologicznych Badań Poligraficznych
mgr Jacek Bieńkuński

Warszawa
tel. kom.: 0 602-122-187
e-mail: jacek.bienkunski@wariograf.pl / bienkunskijacek@gmail.com
www.wariograf.pl