Niezależny Ekspert Psychofizjologicznych Badań Poligraficznych

Cena za usługę zostanie podana po zapoznaniu się z charakterem sprawy i ilością osób, które są przewidziane do badań.

Proponowana jest umowa o dzieło. Do uzgodnionej kwoty dolicza się dodatkowo koszty przejazdu samochodem ze specjalistycznym sprzętem / według taryfy państwowej / oraz koszty pobytu w hotelu.
Z przeprowadzanych badań zostaje każdorazowo wykonane pisemne sprawozdanie z końcową oceną.